Sølve AS – Meningsfull og trivelig arbeidshverdag

Sølve er både en arbeidsplass og en læringsarena, der den enkelte får individuelt tilpassede oppgaver, der det samtidig produseres nyttige produkter og tjenester som gir inntekter – og den enkelte en meningsfull og trivelig arbeidshverdag.

Sølve AS er 100% eid av Søndre Land kommune, og kan høsten 2020 feire 30 års jubileum. Men historien strekker seg egentlig helt tilbake til 1965, da ”Industrien” ble opprettet som et arbeidstilbud til beboerne på Grimebakken Hjem og Skole. Da institusjonen ble lagt ned i 1990, ble bedriften Sølve opprettet som en videreføring av arbeidstilbudet for de av beboerne som ønsket å å bli boende i Søndre Land.

Kompetansesenter
I dag er Sølve vokst til noe langt mer, og er et kompetansesenter for læring innen mange ulike områder og på mange nivåer. Som vekstbedrift tar vi på oss en rekke ulike oppgaver.

I sommersesongen vedlikeholder vi grøntarealer for Søndre Land kommune, i vintersesongen er det en omfattende vedproduksjon.

Monteringsavdelingen har oppdrag for en rekke industribedrifter med montering av ulike komponenter, og i underetasjen har vaskeriet stor pågang. Her vaskes, tørkes, og rulles tøy for institusjoner, bedrifter og privatpersoner.

NAV og Søndre Land kommune er store oppdragsgivere med kjøp av lokale tiltaksplasser.

Arbeidspraksis
Bedriften har i dag tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet, produksjonsverkstedplasser og varig tilrettelagt arbeid, i tillegg til introduksjonsprogram med norsk og samfunnskunnskap.

Sølve tilbyr arbeid til mennesker som av ulike grunner ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Personer som har uførepensjon kan få tilbud om fast jobb hos oss, og beholde pensjonen i tillegg til at de får en månedlig bonus fra bedriften.

Sølve er fra 1. januar 2017 organisert i to datterselskap: Læring Pluss og Kompetanse Arbeid. Dette vil gi muligheter til videre satsning på flere områder i fremtiden, der Sølve vil være en positiv og innovativ bidragsyter i samarbeid med Søndre Land kommune, NAV og våre kunder.