Veileder som skal jobbe med arbeidsinkludering

VI SØKER VEILEDER SOM SKAL JOBBE MED ARBEIDSINKLUDERING FOR Å HINDRE UNTENFORSKAP.

Sølve er en kompetansebedrift, hvor arbeidsinkludering er hovedmålet. Vi er 100% eid av Søndre Land kommune. I Sølve jobber vi for at alle, uansett forutsetninger og drømmer skal kunne lykkes i arbeidslivet. Vårt samfunnsansvar er å bidra til livsmestring og arbeidsglede. Vi tror på at alle mennesker har unike verdier og egenskaper, som samfunnet trenger. Vi har høyt fokus på resultater og effektivitet i alle våre aktiviteter. Vi søker etter en veileder som vil få en spennende og variert arbeidshverdag. Vil du være med å gjøre en forskjell for de som ufrivillig er plassert i et utenforskap.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Undervisning i arbeidsrelaterte tema på gruppe- og individnivå
 • Veilede deltakerne mot lønnet arbeid
 • Være en deltakerfokusert veileder som ser og matcher deltakernes kompetanse og ressurser opp mot arbeidsgivers behov for arbeidskraft
 • Kartlegge ressurser, kompetanse og muligheter sammen med deltakerne
 • Være deltakernes «heiagjeng» og støttespiller på veien mot ordinært arbeid
 • Kjennskap til det rekrutteringsbehovet i ulike bransjer og trender i arbeidsmarkedet
 • Aktivt ta kontakt og samarbeide med deltakerne, arbeidsgivere, helsevesenet og andre samarbeidspartnere.
 • Gjennomføring av livsmestring- arbeidsrelaterte kurs for ungdom og unge voksne.
 • Samarbeide tverrfaglig.

Kvalifikasjoner:

 • Minst 3 år på høyskole/ universitet (bachelor eller tilsvarende)
 • 30 studiepoeng eller mer i pedagogikk, vi ser gjerne at du også har 30 studiepoeng «Norsk som andrespråk».
 • Kunnskap om NAVs virkemidler ved arbeidsformidling
 • Arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/lokalt arbeidsmarked
 • Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området
 • Utdanning og erfaring med bruk av veiledningsmetodikk
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i ordinært arbeidsliv, herunder oppfølging av arbeidsgiver
 • Kompetanse på hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
 • Kompetanse på krav til fagopplæring/kjennskap til fagopplæringsplaner, opplæringskontor, og grunnleggende ferdigheter.
 • Kompetanse på å gi opplæring i basiskompetanseferdigheter
 • Oversikt over og kunnskap om aktuelle samarbeidspartnere
 • Sertifikat klasse B, og disponerer egen bil
 • Søkere må ved ansettelse fremlegge politiattest.
 • Sertifikat klasse B, og disponerer egen bil
 • Søkere må ved ansettelse fremlegge politiattest.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, strukturert og målrettet
 • Høy arbeidskapasitet og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi i Sølve kan tilby deg

 • En spennende jobb hvor du store utviklingsmuligheter og faglige utfordringer
 • Et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving innenfor relevante arbeidsområder
 • Et innovativt miljø med kultur for kompetansedeling
 • En solid arbeidsgiver med ordnede forhold
 • Gode pensjonsordning i KLP

Spørsmål kan stilles til Daglig leder Rita Sandes tlf 41457065 .
Informasjon om selskapet finner du på solve.as
Søknad sendes til  r.sandnes@solve.as innen 31 januar 2023